شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نقش پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب در نظارت بر واحدهاي صنفي

15 بهمن 1392
سه شنبه 4 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي جمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 33262 / 20 ص مورخ 6 / 11 / 92 اتاق محترم اصناف تهران در ادامه نامه شماره 1538 / 9260 مورخ 23 / 10 / 92 پاوافاتب، مبني بر اينكه تنها مرجع هماهنگ كننده و مرتبط با صنوف معاونت نظارت بر اماكن عمومي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب مي‌باشد، جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 867 / ح / الف
- تاريخ نامه:‌ 10 / 11 / 92

- از پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب
- به رئيس محترم پليس آگاهي فاتب

موضوع: دعوت از اتحاديه‌هاي صنفي

سلام عليكم

با احترام، به پيوست تصوير دو برگ صورتجلسه تنظيمي مأمورين آن پليس محترم با دو اتحاديه صنفي ارسال، لذا با عنايت به اينكه حسب قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي ناجا تنها مرجع هماهنگ كننده و مرتبط با صنوف معاونت نظارت بر اماكن عمومي اين پليس مي‌باشد خواهشمند است دستور فرماييد ضمن تذكر و توجيه افسران مربوط من بعد از احضار، اخطار، پلمب و . . . هر يك از واحدهاي صنفي بدون هماهنگي پاوا خود داري نموده و كليه نيازمندي‌هاي اطلاعاتي و عملياتي خود در خصوص صنوف و اتحاديه‌هاي مربوطه از طريق اين پليس پيگيري نمايند. بديهي است انجام دستورات قضايي از اين موضوع مستثني مي‌باشد.

- رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب سرهنگ پاسدار عليرضا محرابي
- شماره نامه:‌ 1538 / 9260
- تاريخ نامه:‌ 23 / 10 / 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License