شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

طرح استقبال از بهار

14 بهمن 1392
دو شنبه 3 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: طرح استقبال از بهار

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 32754 / 10 ن مورخ 2 / 11 / 92 اتاق محترم اصناف تهران در ادامه نامه شماره 1162156 / 615 مورخ 24 / 10 / 92 سازمان محترم زيبا سازي شهر تهران در خصوص طرح استقبال از بهار و شتشو و پاكسازي ويترين‌ها و حداره ساختمان‌ها، پاكسازي برچسب‌ها و تراكت‌هاي منصوبه، شستشوي سايبان‌ها و تابلوها، تعويض تابلو‌هاي فرسوده و . . . جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 855 / ح / الف
- تاريخ نامه: 7 / 11 / 92

- از سازمان زيباسازي شهر تهران
- به اتاق اصنافي توزيعي و خدماتي تهران

موضوع: طرح استقبال از بهار.

با سلام و احترام

با عنايت به اينكه شهرداري تهران هر ساله و در آستانه سال نو و همزمان با بهار طبيعت اقدام به اجراي پروژه‌ي طرح استقبال از بهار و پاكسازي و پيرايش جداره‌هاي شهر تهران مي‌نمايد، از آن جايي كه بخش عمده‌اي از جداره‌هاي شهري مربوط به ساختمان فروشگاه‌هاي اصناف مي‌باشد،‌ به منظور ايجاد فضاي مطلوب و همراهي با طرح مذكور مزيد امتنان است دستور فرماييد اصناف تحت نظر آن مديريت محترم نسبت به شستشو و پاكسازي ويترين فروشگاه‌ها و جداره ساختمان‌ها،‌ پاكسازي برچسب‌ها و تراكت‌هاي منصوبه، شستشوي سايبان‌ها و تابلوها،‌تعويض تابلودهاي فرسوده و اضافي،‌رنگ‌اميزي كركره‌ها (در صورت نياز) و حذف كانال‌هاي كولر اضافي و سماندهي كابل‌هاي برق و مخابرات اقدام لازم را معمول نمايند. لازم به ذكر است به منظور توضيحات بيشتر جلساني نيز از طرف سازمان زيباسازي هماهنگ و زمان دقيق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

موجب تشكر است موارد ذكر شده به صورت دستور المعل از طريق مبادي ذيربط، رسانه‌ها و نشست‌هاي ماهانه و به نحو مقتضي به اصناف تحت پوشش ابلاغ گردد.

- جمال كامياب مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران
- شماره نامه : 1162156 / 615
- تاريخ نامه:‌24 / 10 / 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License