شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فرايند معرفي كاميون‌هاي فرسوده موضوع بند (ه) ماده 163

22 دي 1392
يكشنبه 12 ژانويه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و قنل كالاي برون شهري

موضوع: فرايند معرفي كاميون‌هاي فرسوده موضوع بند (ه) ماده 163

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 25406/ 11 مورخ 19 / 8 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه تصوير (چاپخور) نامه شماره 1 / 74 / 84251 مورخ 13 / 8 / 92 مدير كل محترم دفتر حمل و نقل كالا مضم به فرم‌ها و تعهد مربوطه (فرم‌هاي 1، 2، 3) مبني بر روش‌هاي معرفي ناوگان فرسود اسقاطي از سوي مؤسسه و شركت‌هاي حمل و نقل جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1147 / 92
- تاريخ نماه: 18 / 10 / 92


براي متن نامه و فرم‌هاي مربوطه روي صورتك مربوطه كليك كنيد


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License