شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس عبرتي است!

برگزاري هفته احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي

21 دي 1392
شنبه 11 ژانويه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

موضوع: برگزاري هفته احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 25825 / 11 مورخ 26 / 8 / 92 اداره كل محترم حمق و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه تصوير نامه شماره 11661 / 97 مورخ 18 / 8 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گلستان در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1144 / 92
- تاريخ نامه:‌ 18 / 10 / 92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: برگزاري هفته احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي

سلام علكيم؛

احتراماً، در ادامه نامه اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گلستان (11661 / 97 مورخ 18 / 8 / 1392 ) ثبتي 25678 / 11 در خصوص برگزاري هفته احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي ارسال مي‌‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به نحو مقتضي به كليه شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اطلاع رساني گردد.

- سيد يعقوب ميركتوليچ
- شماره نامه: 25825 / 11
- تاريخ نامه: 26 / 8 / 1392

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گلستان
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: برگزاري هفته احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي

با سلام

احتراماً، به اسحتضار مي‌رساند به پيشنهاد اين اداره كل و تأييد كميسيون ايمني راه‌هاي استان، براي استفاده از ظرفيت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي استان، تهادهاي مردمي، و بخش خصوصي جهت ايجاد حساسيت در زمينه عرايت قوانين فرافيكي در ميان آحاد افراد جامعه، هفته‌اي با عنوان «احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي» از مورخ 26 آبان لغايت 2 آدر 92 در اين استان برگزار خواهد شد. با امعان نظر به مطالب فوق و در راستاي تحقق اهداف طرح، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به نحو مقتضي به اطلاع كليه شركت‌هاي حمل و نقل آن استان رسانده شود. يكي از برنامه‌هاي پيشنهادي ارايه شده در اين هفته، افزايش تعداد گشت‌هاي نامحسوسس توسط پليس راه استان جهت كنرل نحوه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي همچون نحوه رانندگي، ساعت كار مجاز رانندگان، حمل و نقل عمومي، هراه داشتن كارت و برچست معاينه فني معتبر، همراه داشتن تمامي كارت‌ها و مدارك خودرو و راننده و رعايت كليه مقررات آموزشي رانندگان حرفه‌اي توسط ناوگان حمل و نقل باري و مسافري عازم و يا عبوري از اين استان مي‌باشد. اميد است با مشاركت كليه دست اندر كاران فعال در زمينه حمل و نقل عمومي، شاهد تغيير رفتار رانندگي و افزايش احساس ايمني و امنيت در بين خانواده‌هاي ايراني براي استفاده از جاده‌هاي كشور باشيم.

- مهدي مقاني مديركل
- شماره نامه: 11661 / 97
- تاريخ نامه: 18 / 8 / 1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License