شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تمديد مهلت تسليم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات

18 دي 1392
چهار شنبه 8 ژانويه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

موضوع: ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

با سلام؛

احتراماً، نامه شماره 29001 / 16 م مورخ 7 / 10 /92 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص تمديد مهلت تسليم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلي سال 1391 و سه فصل اول سال 1392 موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم تا تاريخ 28/12/92 جهت آگاهي و اقدام لازم در ادامه ارايه مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 748 / ح / الف
- تاريخ نامه:‌ 17 / 10 / 92

بخشنامه

با سلام

احتراماً،‌ پيرو دستور العمل سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال اطلاعات معاملات فصلي 1391 و سه فصل اول سال 1392 موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم از طريق سامانه الكترونيكي يا لوح فشره به استحضار مي‌رساند مهلت تسليم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات تا تاريخ 28 / 12 / 1392 تمديد گرديده است. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مووضوع بند الف و ب ماده 95 ماليات‌هاي مستقيم مشمول مقررات مذكور كه تا كنون نسبت به انجام تمام يا بخشي از تكاليف قانوني خود عمل ننموده‌اند مكلفند با مراجعه به سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي نسبت به ارسال يا تكميل اطلاعات معاملات فصلي خود از طريق سامانه مذكور به صورت الكترونيكي و يا تحويل لوح فشرده از طريق غير بر خط (آف‌لاين) به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اقدام نمايند. بديهي است عدم انجام تكاليف قانوني موجب تعلق جرائم مالياتي خواهد شد كه وفق مقاد قانون ماليات‌ها مستقيم قابل بخشش نمي‌باشد.

- با حترام نوده فراهاني
- شماره نامه:‌ 29001 / 16 م
- تاريخ نامه: 7 / 10 / 1392

براي متن چاپخور دستور العمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌ها اينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License