شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عبور ناوگان باري عبوري ا زكنارگذر شمالي شهر مشهد مقدس

14 دي 1392
شنبه 4 ژانويه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا !

موضوع: عبور ناوگان باري عبوري از كنار گذر شمالي شهر مشهد مقدس.

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 30130/11 مورخ 1/10/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در ادامه نامه تصوير نامه شماره 43770/31 مورخ 25. 9. 92 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان خراسان رضوي و نامه شماره 104976 . 26 مورخ 17. 9. 92 اداره راه و شهرسازي خراسان رضوي منضم به صورتجلسه كارگروه آلودگي هواي شهر مقدس مشهد تقديم مي‌گردد. خواهشمند است مطابق مفاد بند 1 صورتچلسه موصوف، به كليه رانندگان مسير خراسان رضوي ابلاغ تا از تردد به داخل شهر مقدس مشهد خودداري و از كنار گذر شمالي شهرستان موصوف ترديد نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1081 / 92
- تاريخ نامه:‌7 / 10 / 92


اسناد پيوسته

اسناد مربوط به عبور ناوگان باري عبور از كنارگذر شمالي مشهد

4 ژانويه 2014
سند : PDF
292.7 kb

5 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License