شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بارنامه برخط

11 دي 1392
چهار شنبه 1 ژانويه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: بارنامه برخط.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شمراه 29198/11 مورخ 23/9/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 7/71/96681 مورخ 17/9/92 مديران كل محترم دفتر فناوري و اطلاعات و ارتباطات و دفتر حمل و نقل كالا در خصوص موضوع مورد اشاره ارسال مي‌گردد،‌ مقتضي است با عنايت به مضمون نامه فوق از تاريخ 1/10/92 براي آن دسته از مؤسسات و شركت‌هايي كه به دلايل خاص نمي‌توانند در هنگام چاپ برنامه كد رهگيري دريافت نمايند مهلت كد رهگيري از 7 روز به 5 روز بعد از صدور بارنامه كاهش مي‌يابد و مجدداً تأكيد مي‌گردد مسؤليت صحت اطلاعات راننده و ناوگان و همچنن فعال بودن آن‌ها براي بارنامه‌هايي كه در هنگام چاپ كد رهگيري دريافت نمي‌نمايند بر عهده مؤسسه/شركت حمل و نقل مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1080/92
- تاريخ نامه:‌ 7/10/92

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاه‌اي
- به اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع : بارنامه برخط.

با سلام و احترام

طبق دستور العمل‌هاي ارايه شده شركت‌هاي حمل و نقل بايد قبل از چاپ بارنامه اقدام به دريافت كد رهگيري نمايند و ليكن بعضي از شركت‌ها به دلايل خاص نمي‌توانند در هنگام چاپ بارنامه اين كد را دريافت نمايند. لذا سامانه بارنامه بر خط براي اين دسته از بارنامه‌ها تا 7 روز بعد از صادر شدن بارنامه كد رهگيري اعلام مي‌نمايد. طبق اعلام‌هاي گذشته از تاريخ 1/10/92 اين مدت به 5 روز كاهش مي‌يابد. لذا خواهشمند است به كليه شركت‌هاي حمل و نقل آن استان اطلاع رساني مناسب انجام پذيرد. مجدد تأكيد مي‌گردد مسؤليت صحت اطلاعات راننده و ناوگان و همچنين فعال بودن آن‌ها براي بارنامه‌هايي كه در هنگام چاپ كد رهگيري دريافت نمي‌نمايند به عده شركت مي‌باشد.

- فرامرز مداح مديركل دفتر فناروي اطلاعات و ارتباطات
- داريوش باقر جوان مديركل دفتر حمل و نقل كارا
- شماره نامه:‌ 7/71/96681
- تاريخ 17/91392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License