شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تسويه حساب بدهي بيمه تكميلي مديران و متصديان حمق و نقل

6 شهريور 1392
شنبه 28 سپتامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: تسويه حساب بدهي بيمه تكميلي مديران و متصديان حمق و نقل.

سلام عليكم؛

احتراماً، با توجه به اتمام قرارداد بيمه تكميلي عمر و درمان مديران و متصديان حمل و نقل،‌ منعقده في‌ ما بين كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور و شركت‌ سهامي بيمه ايران و نظر به درخواست‌هاي مكرر مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل، تمديد قرارداد مذكور مستلزم تسويه حساب با شركت بيمه ايران مي‌باشد،‌ لذا مقتضي است به قيد فوريت نسبت به پرداخت بدهي متعلقه به مبلغ _______ ريال به حساب شماره 0105678212003 بانك ملي (شعبه سميه) اقدام لازم معمول و به شماره تلفن 77642542 نمابر نمائيد. ضمناً در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن 2 - 66489142 تماس حاصل فرماييد. شايان ذكر است، درج كد مؤسسه/شركت در شناسه واريز فيش مربوطه الزامي مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 599/92
- تاريخ نامه:17/6/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License