شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تفنني است!

مديران فني

22 تير 1392
شنبه 13 ژوئيه 2013

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: مديران فني

سلام عليكم:

نظر به اينكه شركت‌هاي حمل و نقل از سال 86 موظف گرديده‌انتد كه يك نفر را به عنوان مدير فني واجد شرايط معرفي كه نسبت به كنترل ناوگان اعزامي قبل از حركت و صدور بارنانمه اقدام نمايند. ليكن عليرغم گذشت بيش از چند سال از صدور دستور العمل و ابلاغ آن به شركت‌هاي حمل و نقل طي بررسي‌هاي به عمل آمده، بعضي از شركت‌هاي تحت پوشش يا فاقد مديرفني واجد شرايط بوده و يا مديران فني در شركت حضور ندارند. لذا شايسته است مراتب به طور مؤكد به كليه شركت‌هاي عضو و غيرعضو اعلام تا ضمن داشتن مدير فني واجد شرايط و حضور مؤثر آنها در شركت، بر اساس چك ليست ارسالي نسبت به كنترل ناوگان دقت كافي را مبذول و سپس نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. در غير اين صورت با شركت خاطي برابر با مقررات اقدام قانوني به عمل خواهد آمد.

- سيد يعقوب ميركتولي مدير
- شماره نامه: 10871/11
- تاذريخ نامه: 12/4/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406317

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License