شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرط برخورداري از معافيت معالياتي: ارايه اظهارنامه تا 31 تير ماه!

13 خرداد 1392
دو شنبه 3 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

موضوع: تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 91 حداكثر تا تاريخ 31/4/92.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 3852/86 مورخ 1/3/92 مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهارن در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند: با توجه به تصره 2 ماده 119 قانون بنرنامه پنج‌ ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي تسليم اظهارنامه ماياتي در موعد مقرر مي‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي علمكرد سال 1391 در موعد مقرر (حداكثر تا تاريخ 31/4/92) اقدام لازم معمول نمائيد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌138/ح/الف
- تاريخ نامه:‌11/3/92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License