شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

سيستم‌هاي صدور بارنامه مورد تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

11 خرداد 1392
شنبه 1 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: سيستم‌هاي صدور بارنامه.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 6744/11 مورخ 7/3/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، به پيوست نامه شماره 7/71/15809 مورخ 21/2/92 مديركل محترم دفتر فناوري و اطلاعات و ارتبطاتات در خصوص موضوع صدرالاشاره جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه فوق در هنگام صدور بارنامه ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌227/92
- تاريخ نامه:‌15/3/92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل‌ و نقل داخلي كالاي تهران و ساير انجمن‌هاي مربوطه

موضوع: سيستم‌هاي صدور بارنامه.

سلام عليكم:

احتراماً به پيوست (در ادامه) نامه شماره 7/71/15809 مورخ 21/2/1392 مديركل محترم دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در خصوص سيستم‌هاي صدور بارنامه جهت اطلاع رساني به شركت‌هاي عضو و غيرعضو ارسال مي‌گردد.

- سيد يعقوب مديركتولي
- شماره نامه: 6744./11
- تاريخ نامه: 7/3/1392

- سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: سيستم‌هاي صدور بارنمه.

سلام عليكم؛

احتراماً، با عنايت به اينكه بعضي از سيستم‌هاي صدور بارنامه در شركت‌هاي حمل و نقل داراي عملكرد نامناسب بوده و كنترل‌هاي ذيل را بر روي قلم‌هاي اطلاعاتي ندارند، لذا ضرور است از شركت‌هاي حمل و نقل از نرم‌افزاري استفاده نمايند كه در هنگام ثبت بارنامه اين اقلام را كنترل نموده و در صورت صحت اطلاعات، آنگاه اطلاعات بارنامه‌ها را جهت دريافت كد رهگيري به سامانه بارنامه برخط ارسال نمايند. لازم به ذكر است كه نرم‌افزارهايي كه اطلاعات بارنامه را به صورت صف يا دسته‌اي براي سامانه ارسال مي‌نمايند مورد تأييد اين دفتر نمي‌باشند. ضمناً از تاريخ 28/2/92 اسامي شركت‌هايي كه اطلاعات بدون كنترل‌هاي ذيل را براي سامانه بارنامه برخط ارسال نميايند به دفتر محترم حمل و نقل كالا اعلام تا برابر مقررات موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.

1. تاريخ صدور بارنامه - اين نبايد نبايد از تاريخ جاري بزرگتر باشد.

2. سريال بارنامه - بايد ساختار در ثبت برنامه رعايت گردد ((حرف/سال))

3. شماره كارت هوشمند ناوگان و راننده - قبل از ثبت بايد از صحت وجود شماره كارت از طريق استعلام كارت و غيرفعال بودن كارت هوشمند اطمينان حاصل گردد.

4. نام و نام خانوادگي فرستنده و گيرنده كالا - اين اقلام بايد داراي مقادير كاملاً معتبر بوده و درج كلماتي مانند آقاي، خانم و شركت خودداري گردد.

5. كد ملي يا شناسه ملي فرستنده و گيرنده - اين كدها بايد بر اساس الگوريتم‌هاي ارايه شده در در ماه سال 90 كنترل گردد.

6. كد پستي فرستنده و گيرنده - اين قلم اطلاعاتي بايد داراي مقدار كاملاً معتر بوده و ضمناً كد پستي محل بارگيري و تخليه بار نبايد يكسان باشد.

7. كرايه حمل - اين قلم نبايد صفر بوده و كاريه واقعي بايد ثبت گردد.

8. زون محموله - اين قلم نبايد صفر بوده و وزن واقعي بر اساس كيلوگرم بايد ثبت گردد.

9. مبدا، مقصد، باگير، كالا و بسته بندي - اين اقلام بايد بر اساس كدينگ اطلاعاتي ارايه شده اعتبارسنجي گردد

10 سرويس بازيابي اطلاعا بارنامه (دريافت كد رهگيري) - اين سرويس فقط براي دريافت كد رهگيري بارنامه‌هاي ثبت شده كاربرد داشته و نبايد براي بارنامه‌هايي كه ثبت نشده‌اند از اين سرويس استفاده گردد.

- فرامرز مداحل مديركل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
- شماره نامه: 7/71/15809
- تاريخ نامه:‌21/1/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License