شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فايل‌هاي ضبط شده‌ي صوتي و تصويري توسط دستگاه‌ها در واحدهاي صنفي را در اختيار دستگاه‌هاي ديگر قرار ندهيد!

19 فروردين 1392
دو شنبه 8 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه بخشنامه شماره 38574/288/10/ن مورخ 19/12/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص اجراي صحيح ضوابط انتظامي و قرار ندادن فايل‌هاي صوتي و تصوير ضبط شده توسط دستگاه‌ها در واحدهاي صنفي جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه فوق ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 11263/ج/الف
- تاريخ نامه:‌17/1/92

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل كالاهاي برون شهري

با سلام

احتراماً، با عنايت به مفاد نامه شماره 10916/91/3/1714 مورخ 7/12/91 معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوافاياب به استحضار مي‌رساند جهت اجراي صحيح ضوابط انتظامي مقرر گرديده است فايل‌هاي صوتي و تصويري ضبظ شده توسط دستگاه‌ها در واحدهاي صنفي، تحت هيچ شرايطي بدون هماهنگي معاونت نظارت بر اماكن عمومي در اختيار افراد و دستگاه‌هاي ذيگر قرار نگيرد. در همين رابطه در صورت درخواست ساير قسمت‌هاي پليس، اعم از پيشگيري، آگاهي، مواد مخدر و غيره و همچنين دادسراها و مراجع قضايي متصديان صنوف مي‌بايست ابتدا مراتب را به معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي اعلام، پس از هماهنگي و اخذ مجوز نسبت به موضوع اقدام لازم را معمول دارند. بديهي است در صورت عدم توجه برابر مقررات با متخلفين برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌38574/1288/10/ن
- تاريخ نامه:‌19/12/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License