شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماليات عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بندهاي الف، ب، و ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم

14 اسفند 1391
دو شنبه 4 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ماليات عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بندهاي الف، ب، و ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم

با سلام

احتراماً،‌ عطف به 3 برگ دستور العمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م راي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند‌هاي الف، ب، و ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت آگاهي و بهره برداري تقديم مي‌شود.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌11174/ج/الف
- تاريخ نامه: 10/12/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License