شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آگهي دعوت تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني تأمين نياز مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري استان تهران (اصلاح شده)

2 اسفند 1391، ويرايش دوم: 14 اسفند 1391 (اصلاح شماره حساب)
دو شنبه 4 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اولين جلسه محمع عمومي عادي شركت تعاوني تآمين نياز مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالالي برون شهري استان تهران (در شرف تأسيس) رأس ساعت 30/8 صبح روز چهارشنبه 23/12/1391 در محل تالار پذيرائي حافظ واقع در كيلومتر 22 جاده تهران - ساوه پايانه بار تهران (نسيم شهر) فاز دوم تشكيل مي‌گردد. لذا از كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي بروي شهري استان تهران كه داوطلب عضويت در تعاوني مي‌باشند، دعوت مي‌شود با پرداخت حداقل 300 هزار ريال بابت يك سهم به حساب جاري 1/808806/111/1701 بانك توسعه تعاون واقع در تهران خيابان سپهبد قرني پلاك 101 و با معرفي كتبي از سوي مؤسسه و يا شركت و همراه داشتن فيش و برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين حلسه حضور بهم رسانيد.

توضثحات:

1. صاحبان مؤسسه و مديران شركت‌ها كه داوطلب ضويت در سمت‌هاي هيأت مديره يا بازرسس هستند موظفند حداكثر ظرف مت 7 روز از تاريخ 3/12/1391 تا تاريخ 9/12/1391 مدارك مربوط به كانديداتوري خود را به همراه معرفي نامه از سوي شركت تحت عنوان هيأت مؤسس به آدرس تهران خيابان انقلاب، خيابان بهار جنوبي، كوچه سمنان، پلاك 13، خانه حمل و نقل طبقه دوم دفتر كانون انجمن‌هاي صنفي سركار خانم حيدري تحويل نمايند. تلفن تماس: 09123271242 (اروانه)

2. كليه مؤسسات و شركت‌هايي كه نسبت به واريز وجه به حساب تعاوني اقدام نموده‌اند ضروري است:

الف. صاحب مؤسسه به همراه داشتن كپي مجوز و نسخه‌اي از فيش واريزي جهت ثبت نام و تكميل فرم فهرست مشخصات داوطلبان عضويت در تعاوني به انجمن مربوط خود مراجعه نمايند.

ب. شكرت‌ها يكي از صاحبان امضاي مجاز شركت به همراه كپي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتي و مهر شركت و داشتن نسخه‌اي از فيش واريزي جهت ثبت نام و تكميل فرم فهرست مشخصات داوطلبان عضويت در تعاوني به انجمن مربوطه خود مراجعه نمايند.

دستور جلسه:

- 1. بررسي و تصويب اساسنامه
- 2. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره وفق اساسنامه تصويبي
- 3. انتخاب بازرس يا بازرسان علي‌البدل وفق اساسنامه تصويبي
- 4. تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي‌هاي تعاوني
- 5. دادن مأموريت به اعضاي هيأت مديره جهت ثبت تعاوني

امضاء نماينده هيأت مؤسس: حسين احمدي زاده


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار دبيرخانه   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License