شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
تصويري از يك دست نويس خط پهلوي از بندهشن در مورد آفرينش جهان

ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

15 بهمن 1391
يكشنبه 3 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه.

سلام عليكم؛

احتراماً، پيرو نامه شماره 1106/ح/الف مورخ 14/11/91 در ادامه متن نامه شماره 33802/112510/ن مورخ 8/11/91، در خصوص ماده 12 آئين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/87 هيأت محترم وزيران، جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه موصوف ارايه مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 11062/ح/الف
- تاريخ نامه:‌14/11/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام.

احتراماً، پيرو نامه شماره 3269/1102/10/ن مورخ 2/11/91 و عنايت به مفاد ماده 12 آئين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 9/12/1387 هيأت محترم وزيران نظر مسؤلان محترم آن اتحاديه را به موارد زير جلب مي‌نمايد. خواهشمند است دستور فرمايند اقدام لازم معمول و ا زنتيجه اين مجمع را مطلع فرمايند. مزيد تشكر مي‌باشد:

1. با توجه به لزوم اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه و حساسيت موجود نزد مراجع ذيربط از جمله نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص خواهشمند است با توجه به مدت زمان پاياني سال و شروع فصل حراج به كليه واحدهاي صنفي اعلام گردد تا از واژه‌هاي بيگانه sale و off جهت حراج جداً خودداري فرماييند. ضمناً مسؤلان محترم اتحاديه در زمان صدور مجوز حراج از متصدي واحد صنفي تعهد كسب نمايد كه رعايت موارد اعلام شده را بمايند.

2. در زمان صدور يا تمديد پروانه كسب مسؤلين محترم اتحاديه به منظور اعتلاي خط و زبان فارسي و جلوگيري از برخورد قانوني با واحدهاي صنفي تأكيد تا از به كارگيري عناوين بگانه بر روي تابلو‌ي سردرب مغازه جداً خودداري فرماييند.

- با حترام قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌3308/1125/100/ن
- تاريخ نامه:‌8/11/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License