شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام به كارگيري شناسه كسب و كار واحدهاي صنعتي، معدني و صنفي

14 آبان 1391
يكشنبه 4 نوامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: الزام به كارگيري شناسه كسب و كار واحدهاي صنعتي، معدني و صنفي.

با سلام؛

احترماً، عطف به بخشنامه شماره 19990/730/10/ن مورخ 30/7/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه بخشنامه شماره 153534/60 مورخ 14/6/91 معاون محترم برنامه ريزي وزات صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع صدرالذكر جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارايه مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحدايه
- شماره نامه: 10806/ح/الف
- تاريخ نامه: 8/8/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل كالاهاي برون شهري

با سلام؛

احترماً، با عنايت به مفاد نامه شماره 24528/91/117 مورخ 17/7/91 در ادامه بخشنامه شناسه كسب و كار و احدهاي صنعتي، معدني و صنفي به شماره 153534/60 مورخ 14/6/91 جهت اطلاع و هرگونه بهره‌ برداري لازم ارايه مي‌گردد.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني. رئيس مجمع
- شماره نامه: 19990/730/10/ن
- تاريخ نامه: 30/7/91


اسناد پيوسته

متن چاپ خور بخشنامه

4 نوامبر 2012
سند : PDF
491.5 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License