شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

30 آبان: آخرين فرصت براي دريافت شماره اقتصادي

4 آبان 1391
پنج شنبه 25 اكتبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست نامه شماره 19708/356/م مورخ 26/7/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران منضم به تصوير فرم پيش ثبت نام، در خصوص ثبت اطلاعات مورد درخواست در فرم موصوف و ثبت آن در سامانه الكترونيكي www.tax.gov.ir سازمان امور مالياتي كشور به نشاني جهت آگاهي و اقدام لازم (حداكثر تا تاريخ 30/8/91) ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10784/ح/الف
- تاريخ نامه: 3/8/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه حمل و نقل كالاهاي برون شهري

با سلام

احتراماً، با استحضار مي‌رساند يكي از شرايط پذيرش خود اظهاري عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بند‌هاي الف، ب، ج ثبت نام اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌هاي صنفي جهت دريافت شماره اقتصادي در سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir حداكثر تا تاريخ 30/8/91 مي‌باشد. لذا يك نسخه فرم پيش ثبت نامه جهت ارائه به اعضاي تحت پوشش ايفقاد مي‌‌گردد تا پس از تكميل فرم از روي آن وارد سايت نموده و اقدام به پيش ثنبت نام شماره اقتصادي نمايند. خاطر نشان مي‌دارد دريافت برگه حاوي كد رهگيري پيش ثبت نام الكترونيكي از سامانه شرط تكميل پيش ثبت نام خواهد بود.

- با احترام. قاسم نوده فرهاني رئيس مجمع
- شماره نامه: 19708/356/م
- تاريخ نامه: 26/7/91


اسناد پيوسته

فرم پيش ثبت نام شماره اقتصادي

25 اكتبر 2012
سند : PDF
802.5 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License