شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دريافت شماره اقتصادي

2 آبان 1391
سه شنبه 23 اكتبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: دريافت شماره اقتصادي.

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ پيرو مكاتبات به عمل آمده در خصوص موضوع مورد اشاره، به پيوست بخشنامه شماره 19476/353/م مورخ 24/7/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران مبني بر اخذ شماره اقتصادي تا پايان تاريخ 30/8/91 از سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir جهت آگاهي و اقدام لازم به قيد فوريت در ادامه تقديم مي‌شود.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه‌: 10775/ح/الف
- تاريخ نامه:‌ 30/7/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه حمل و نقل برون شهري

با سلام

احتراماً، پيرو بخشنامه‌هاي شماره 10087/272/م مورخ 14/4/91 و 14756/311/م مورخ 28/5/91 و 19120/346/م مورخ 19/7/91 شرايط بهره‌مندي از تسهيلات مقرر مربوط به موضوع ماده 158 ق.م.م (بندهاي 3 و 5 صورتجلسه توافق دستور العمل خود اظهاري) در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1391 و همچنين يك از شرايط ذپيرش خود اظهاري عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بندهاي الف ، ب، ج، ثبت نام اعضاء تحت پوشش اتحاديه‌هاي صنفي جهت دريافت شماره اقتصادي در سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir حداكثر تا تاريخ 30/8/91 مي‌باشد. متأسفانه با برآوردهاي صورت گرفته تا تاريخ 8/7/91 تعداد مؤدياني كه در سامانه مربوطه ثبت نام نمده نسبت به كل صاحبان مشاغل كه داراي پرونده مالياتي فعال در سطح تهران مي‌باشند بسيار ناچير بوده و موجبات خروج از شرايط توافق و رسيدگي به پرونده مالياتي آنان را به صورت علي‌الرأس در پي خواهد داشت. عليهذا با توجه به موارد مطروحه تأكيد دارد به اعضاي تحت پوشش خود تصريح فرماييد كه ظرف مهلت مقرر به منظور جلوگيري از تضييع حقوق خود و امكان استفاده از مزايا و تسهيلات مربوط نسبت به ثبت نام در سامانه الكترونيكي صدر الاشاره اقدامات لازم را به عمل آورند.

- با احترام قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه : 19476/353/م
- تاريخ نامه:‌9476/7/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License