شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس بابت تفريح است

به وسايل نقليه بدون برگ معاينه فني بارنامه ندهيد!

27 شهريور 1391
دو شنبه 17 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمات (بارنامه) براي وسايل نقليه فاقد برگ معاينه فني.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 19977/11 مورخ 12/6/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 4/74/61238 مورخ 31/5/91 دفتر محترم ايمني و ترافيك سازمن‌هاي راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي در خصوص موضوع صدرالاشاره ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مورد اشاره، صدور بارنامه و پروانه عبور براي وسايل نقليه حامل محمولات ترافيكي كه فاقد برگ معاينه فني معتبر مي‌باشند مقدور نمي‌باشد. لذا خواهشمند است به كليه پرسنل تحت پوشش آن مؤسسه/شركت حمل و نقل ابلاغ تا در هنگام صدور بارنامه نسبت به كنترل اعتبار برگ معاينه فني اقدام و از صدور برنامه براي اينگونه وسايل نقليه خودداري گردد.

شايان ذكر است عدم اجراي مفاد نامه مذكور، تخلف محسوب و مراتب از طريق كميسيون ماده 12 مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 18384/91
- تاريخ نامه: 25/6/91

- از دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

موضوع: عدم صدور بارنامه براي وسايل نقليه فاقد برگ معاينه فني.

سلام عليكم؛

احتراماً، برابر اطلاعات و اصله و نيز مستندات تخلفات ارسالي جهت طرح در كميسيون ماده 11 در بعضي از استان‌ها باري وسايل نقليه مخصوص حمل محمولات ترافيكي بدون ملاحظه و كنترل برگ معاينه فني معتبر، بارنامه و متعاقب آن پروانه عبور صادر مي‌گردد. با عنايت به اينكه بر اساس بند 5 ماده 17 قانون نتظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، انجام معاينه فني خودروها اجباري مي‌باشد و از طرفي برابر بند (ج) ماده 4 آئين‌نامه‌ جمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي (موضوع تصويب نامه شماره 33752/ت20040ه - مورخ 6/9/1387 هياـ محترم وزيران) داشتن كارت معاينه فني وسايل نقليه ترابري به هنگام صدور بارنامه و صورت وضعيت مسافري الزامي گرديده است، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن ابلاغ مراتب به تمامي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي در سطح استان، در صورت مشاهده مواردي از تخلف شركت‌ها و يا مؤسسات حمل و نقل صادر كننده بارنامه بدون رعايت مقررات ايمني عبور و مرور، موضوع در كميسيون ماده 12 آئين‌نامه ياد شده رسيدگي و نتيجه را به اين دفتر اعلام نمايند.

- حسين عبدوس سرپرست دفتر ايمني و ترافيك
- شماره نامه: 4/74/61238
- تاريخ نامه:‌ 31/5/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License