شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

نحوه نظارت بر حفاظ‌هاي ايمني وسايل نقليه باري با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن

19 مرداد 1391
پنج شنبه 9 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نحوه نظارت بر حفاظ‌هاي ايمني وسايل نقليه باري با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن از ابتداي خرداد ماه 1391

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 5413/11 مورخ 1/5/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشنامه شماره 74/36351 مورخ 3/4/91 سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مبني بر الزام دارندگان وسايل نقليه باري با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن و توليد شده (يا وارد شده) از تاريخ 1/8/82 به نصب حفاظ ايمني جانبي و عقب از ابتداي خرداد ماه سال جاري، و همچنين مراكز مجازي كه براي نصب تعيين گرديده است جهت آگاهي و اطلاع‌رساني دقيق به كليه مالكيني كه مشمول طرح مي‌شوند ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌18201/91
- تاريخ نامه:‌8/5/91

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي- معاونت حمل و نقل
- به ادارت كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: نحوه نظارت بر حفاظ‌هاي ايمني وسايل نقليه باري از ابتداي خرداد ماه 1391

سلام عليكم؛

پيرو ابلاغيه شماره 74/142628 مورخ 17/11/90 در خصوص الزام دارندگان وسايل نقليه باري با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن و توليد شده (يا وارد شده) از تاريخ 1/8/82 به نصب حفاظ ايمني جانبي و عقب از ابتداي خرداد ماه سال جاري، موارد زير در جهت اصلاح و تكميل ابلاغيه ياد شده به اطلاع مي‌رسد:

با عنايت به اختيارات حاصله از مفاد بند 7 ماده 7 «قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن (مصوبه 1353) و «قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي (مصوب 1390)» و با در نظر گرفتن تأثير قابل توجه نقش حفاظ ايمني جلو در كاهش شدت خسارات مالي و جاني ناشي از برخورد از رو به رو بين وسايل نقليه سنگين باري و خودروهاي سبك سواري و باري، كليه وسايل نقليه باري مشول طرح ياد شده علاوه بر نصب حفاظ ايمني جانبي و عقب ملزم به تجهيز وسليه نقليه خود به حفاظ ايمني جلوي مي‌باشند، از اين رو نظارت بر حفاظ‌هاي امني شامل حفاظ‌هاي جانبي، عقب و حلو بوده و موارد كنترلي مربوط به هر يك مطابق مدرجات پيوست يك بوده كه جايگزين مفاد ابلاغيه فوق‌اذكر خواهد بود.

به منظور اعمال نظارت بر وسايل نقليه باري (با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن و توليد شده (يا وارد شده) از تاريخ 1/8/82 به بعد)، مراكز معاينه فني موظفند مطابق مشخصات اعلام شده نسبت به كنترل حفاظ‌هاي ايمني جلو، عقب و جانبي وسايل نقليه باربري مشول اين طرح نظارتي اقدام نموده و در صورت فقدان يا عدم تأييد حفاظ‌هاي ايمني، دارنده ناوگان باربري را حهت نصب يا اصلاح حفاظ ايمني وسيله نقليه خود به يكي از مراكز كاربري‌ساز مورد تأييد وزارت صنت، معدن و تجارت مطابق نامه شماره 3445/60 مورخ 9/3/91 (پيوست دو) هدايت نمايند. اين افراد مي‌توانند با مراجعه به يكي از شركت‌هاي كاربري ساز مجاز در سراسر كشور نسبت به نصب حفاظ‌هاي ايمني استاندارد اقدام و فرم تأييديه (پيوست سه) تكميل و مهمور شده را از شركت مورد نظر دريافت و به مركز معاينه فني ارايه نمايند.

با عنايت به مطالب فوق، ضرورت دارد ضمن انعكاس موضوع به اصناف و انجمن‌هاي مربوطه و مراكز مكانيزه معاينه فني وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين، مشخصات لازم راي حفاظ‌ها (پيوست يك) همراه با فهرست كاربري ‌سازان مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (پيوست دو) و فرم تأييديه (پيوست سه) جهت اطلاع رساني به دارندگان وسايل نقليه باري در كليه مراكز معاينه فني آن استان نصب گردد.

- شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74/3635
- تاريخ نامه: 3/4/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406217

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License