شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تماشايي است!

انبار توشه براي شركت‌هاي باربري و مسافربري

22 تير 1391
پنج شنبه 12 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ انبار توشه.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 3847/11 مورخ 184/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 1/74/42468 مورخ 14/4/91 سرپرست محترم دفتر حمل و نقل كالا در خصوص موضوع صدر‌الاشاره در ادامه نامه شماره 74/28587 مورخ 13/3/91 معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، عنوان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مبني بر وجود انبار براي نگهداري كالا در دراز مدت توسط مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه موصوف ارسال مي‌گردد.

- شماره نامه:‌18095/91
- تاريخ نامه:‌20/4/91

- از سازمان رهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به معاونت محترم پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌ها - ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

موضوع:‌تأمين انبار

سلام عليكم؛

احتراماً، بازگشت به نامه مورخه 1070/91/ص مورخ 22/1/91 در ارتباط با شركت‌هاي حمل و نقل برون شهري و بازديدهاي به عمل آمده در خصوص وجود انبار براي نگهداري كالا موارد ذيل به استحضار مي‌رسد:

1) بر اساس ضوابط تأسيس و بهره‌برداري شركت‌هاي حمل و نقل مسافر، در تأسيسات اختصاصي مربوط به شركت‌هاي مسافربري پيش‌بيني محلي تحت عنوان انبار توشه براي نگداري توشه همراه مسافر به صورت موقت صورت گرفته است كه تأمين آن براي شركت‌ مسافربري الزامي است.

2) در پايانه‌هاي عمومي مسافري، شهرداري‌ها مكلفند بر اساس ماده 10 آئين‌نامه‌ اجرايي ماده 6 قانون احداث پايانه‌هاي مسافري نسبت به تأمين امكانات مناسب (از جمله انبار توشه) براي شركت‌هايي كه داراي غرفه مي‌باشند جهت نگهداري توشه همراه مسافر اقدام نمايند.

3) در ارتباط با شركت‌هاي حمل و نقل بار نيز بر اساس فلسفه وجودي اين شركت‌ها موظف مي‌باشند تا نسبت به جا به جايي خرده بار مالكين كالاها اقدام كنند كه در اين راستا با جمع‌اوري و نگهداري خرده كالاها در مقاطع زماني نسبت به بارگيري و حمل آنان اقدام مي‌نمايند كه بر اين اساس وجود محلي براي جمع آوري و نگهداري كالا اجتناب ناپذير مي‌باشد.

عليهذا در چارچوب سياست‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ذيل همين نامه به دفتر مديريت محترم حمل و نقل مسافر و كالا اعلام تا مجدداً مراتب را به شركت‌هاي حمل و نقل مسافر و كالا منعكس تا در كوتاهترين زمان نسبت به تحويل توشه همراه مسافر و يا خرده بار اقدام نمايند.

- شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل
- شماره نامه:‌74/28587
- تاريخ نامه:‌13/3/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License