شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

انصراف از دريافت يارانه

19 تير 1391
دو شنبه 9 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 8607/273/10/ن مورخ 4/4/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص انصراف از دريافت يارانه (در صورت تمايل) جهت آگاهي و اقدام لازم ارايه مي‌شود.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌10461/ح/الف
- تاريخ نامه: 13/4/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه مؤسسات حمل و نقل كالاي تهران

با سلام؛

احتراماً، با عنايت به مفاد نامه شماره 9121/91/117 مورخ 20/3/91 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم به نامه شماره 77133/60 مورخ 12/3/91 اصناف و بازرگاناان ايران پيرامون شناسايي و دعوت از واحدهاي صنفي كه تمايل به انصراف از دريافت يارانه نقدي دارند جهت اطلاع و اقدام شايسته تقديم مي‌گردد. خواهشمند است با توجه به ضرب‌العجل تعيين شده در نامه مذكور سريعاً اقدام لازم معمول و از نتيجه اين مجمع را مطلع نماييد.

تسريع در پاسخ مزيد امتنان مي‌باشد.

- با احترام قاسم نوده فراهاني
- شماره نامه: 8607/273/10/ن
- تاريخ نامه:‌4/4/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License