شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماليات عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم

16 تير 1391
جمعه 6 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ماليات عملكرد سال 90 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم.

با سلام؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 8942/261/م مورخ 6/4/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران منظم به 4 برگ صورتجلسه توافقات صورت گرفته با سازمان محترم امور مالياتي كشور مبني بر تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 10493/ح/الف
- تاريخ نامه: 10/4/91

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي
- به اتحاديه حمل و نقل كالاي برون شهري

با سلام؛

احتراماً، در ادامه 4 برگ صورتچلسه توافقات صورت گرفته با سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت استحضار و اقدامات لازم ايفاد مي‌گردد. همچنين لازم به ذكر است توافقات صورت گرفته با پيگيري‌هاي مكرر و برگزاري چندين جلسه با رياست محترم سازمان امور مالياتي كشور جناب آقاي دكتر عسگري حاصل گرديده است.

- با احترام قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه: 8942/261/م
- تاريخ نامه: 6/4/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License