شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رعايت حوزه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل كالا

7 تير 1391
چهار شنبه 27 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رعايت حوزه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل كالا.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 10336/11 مورخ 22/3/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدر‌الاشاره در ادامه نامه شماره 3350/18 مورخ 1/3/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان البرز جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 17981/91
- تاريخ نامه: 30/3/91

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان البرز
- به اداره كل دفتر حمل و نقل كالا

موضوع: رعايت حوزه فعاليت شركت‌ها.

با سلام؛

همان گونه كه آگاهي داريد تعداد زيادي از شركت‌هاي حمل و نقل كالا از استان تهران اقدام به حمل بار و صدور بارنامه خارج از حوزه فعاليت مجاز در استان البرز خصوصاً شهر كرج مي‌نمايد كه مغاير با ماده 3 آئين‌نامه تأسيس و بهره‌ برداري از شركت‌هاي حمل و نقل كالا به شماره 71/7538 مورخ 29/9/77 مي‌باشد. بنا بر اين با توجه به ايجاد مشكلات و درگيري‌هاي في‌مابين شاغلين بخش بخصوص دست اندر كاران حمل و نقل خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص بررسي و اقدام لازم مبذول و ممنوعيت فعاليت خارج از حوزه فعاليت به كليه شركت‌هاي حمل و نقل خاطي ابلاغ و همچنين تخلفات شركت‌هاي حمل و نقل از طريق كميسيون ماده 12 رسيدگي گردد. بديهي است در صورت ادامه روند فعلي امكان برقراري نظم و اجراي قوانين و مقررات در فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل حوزه اين استان دچار چالش‌هاي جدي مي‌گردد.

- مجمد جواد عطرچيان مديركل
- شماره نامه: 3350/18
- تاريخ نامه: 1/3/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License