شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بيمه تكميلي درمان گروهي مديران، متصديان و كاركنان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

7 خرداد 1391
يكشنبه 27 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بيمه تكميلي درمان گروهي مديران، متصديان و كاركنان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 8098/91/الف/ك مورخ 1/3/91 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل و كالاي كشور در خصوص انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با شرايط فوق‌العاده ويژه براي مديران، متصديان و . .مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل در سح كشور ارسال مي‌گردد. متقضي است به منظور استفاده از تسهيلات بيمه مذكور در اسرع وقت (حد اكثر پانزده روز) نسبت به ارسال ليست اسامي افرادي كه تمايل به استفاده از تسهيلات موصوف را دارند به دفتر انجمن اقدام لازم معمول نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه‌ 17873/91
- تاريخ نامه:‌3/3/91

- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به هيأت مديره انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

با سلام و احترام، با توجه به پيگيري مستمر كانون‌ها و انجمن‌هاي محترم صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسر كشور در خصوص بيمه تكميلي درمان متصديان زحمتكش مؤسسات و شركت‌ها و رايزني‌هاي مجدانه كانون با شركت‌هاي بيمه معتبر كشور، توافقات اوليه جهت انعقاد قرارداد درمان تكميلي گروهي مديران، رؤسا، متصديان و كاركنان انجمن‌هاي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا با شرايط فوق‌العاده ويژه كه منافع و آسايش اشاين به همراه افراد تحت تكفل و در صورت لزوم افراد غير تحت تكلفل آنان را تأمين نمايد، صورت پذيرفته. لدا ضرورت دارد جهت اعلام اسامي افرادي كه تمايل به استفاده از قرارداد صدرالاشاره را دارند ضرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه اقدامي و اسامي را طي فورمت شماره يك كه به روي سايت كانون قرار دارد تكميل و به اين كانون از طريق پست الكترونيكي ارجاع نموده تا هرچه سريع تر نسبت به عقد قرارداد و خدمات رساني به بيماه‌شدگان محترم اقدام لازم معمول گردد. بهديهي است پس از قطعي شدن قرارداد عيناً از طريق سايت كانون اطلاع رساني وخاهد شد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌8098/91/الف/ك
- تاريخ نامه:‌1/3/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License