شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ضرورت نظارت كافي بر كارت هوشمند راننده و ناوگان هنگام صدور بارنامه و صورت وضعيت

3 خرداد 1391
چهار شنبه 23 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: دقت و نظارت كافي بر كارت هوشمند رانندگان و ناوگان در هنگام صدور بارنامه و صورت وضعيت

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 5770/11 مورخ 23/2/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 1/72/17503 مورخ 19/2/91 مديركل محترم دفتر فن‌آوري و اطلاعات در خصوص موضوع صدر الاشاره جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور اراسل مي‌گردد.

ضمنا استفاده از اينترنت پرسرعت براي كليه مؤسسات حمل و نقل تأكيد مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيدت مديره
- شماره نامه:‌17825/91
- تاريخ نامه:‌ 28/2/91

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سطح كشور

موضوع:نظارت بر وضعيت شركت‌هاي حمل و نقل در زمينه صدور بارنامه و صورت وضعيت

با سلام و احترام

به آگاهي مي رساند، بر اساس گزاش‌هاي دوره‌اي كه از سيستم‌هاي بارنامه و صورت وضعيت تهيه شده است مشكلات زير قابل مشاهده مي‌باشد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقاضي به شركت‌هاي حمل و نقل منعكس گردد. انتطار مي‌رود گزارش‌هايي كه در ماه بعد تهيه مي‌شود، فاقد مشكلات مطروحه باشد.

1. رانندگاني هستند كه علي رغم اينكه داراي كارت هوشمند مسافري مي‌باشند اما در بخش بار فعاليت مي‌نمايند و بالعكس. به طور مثال براي كارت هوشمند به شماره 1784906 مربوط به راننده بخش مسافري، طي پنج ماهه اخير بيش از 30 بارنامه صادر شده است. (توسط شركت‌هايي با كد 15080 و 15071).

2. با اينكه هر وسيله نقليه بايد داراي يك كارت هوشمند باشد، اما بارنامه‌ها و صورت وضعيت‌هايي صادر گرديده كه براي يك پلاك مشخص، از چند كارت هوشمند ناوگان استفاده شده است. به طور مثال براي ناوگان با شماره پلاك 895 ع 27 ايران 48 كارت‌هاي هوشمند شماره 2789548 و 1940792 و 2587456 استفاده شده است.

3. به منظور كنترل بيشتر لازم است در مرحله‌ صدور بارنامه وصورت وضعيت هويت شماره كارت هوشمند در محيط وب احزاز گردد.

4. از آنجايي كه عملكرد ناوگان براساس شماره كارت هوشمند و كارت هوشمند و پلاك و همچمنين عملكرد رانندگان بر اساس شماره كارت هوشمند و شماره بيمه كه در سيستم كارت هوشمند ثبت شده است، ارزيابي و گزارش تهيه مي‌گردد، بايد در ثبت موارد فوق دقت گردد.

5. پيرو بخشنامه‌هاي متعدد مجدداً به استفاده شركت‌هاي حمل و نقل از اينترنت پرسرعت تأكيد مي‌‌گردد.

- فرامرز مداح مدير كل دفتر فناوري
- شماره نامه: 1/72/17503
- تاريخ نامه: 19/2/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License