شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

گم شدن مدارك همكاران در استان مازندران

1 خرداد 1391
دو شنبه 21 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك رانندگان.

سلام علكيم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 4796/11 مورخ 16/2/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 1443/16 مورخ 31/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مازندران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق ارايه مي‌گردد. لذا متقضي است با عنايت به مفاد نامه مذكور در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات قيد گرديده در نامه موصوف ضمن عدم ارايه‌ هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 17822/91
- تاريخ نامه:‌28/2/91

- از ادراه كل حمل و نقل و پايانه‌هاي مازندران
- به ادرات كل حمل ونقل و پايانه‌هاي استان‌ها

موضوع: مفقودي كارت هوشمند رانندگان

با احترام، با استناد به گواهي‌هاي صادره از سوي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در سطح استان، كارت هوشمند رانندگان و ناوگان شرح ذيل مفقود گرديده است. خواهشمند است دستور فرماييد به منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌ احتمالي مراتب را به شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اعلام نمايند.

رديفنام و نام خانوادگيشماره كارت هوشمند راننده/ناوگانشماره وسيله نقليه
1 محمد درويش پور 2009057/ر
2 مالك رمضاني 1781843/ن ايرن18/811/ب 74
3 سيد سعيد موسوي طغاني 2313850/ر
4 علي رضائي 4253480/ن ايرن 86-759 ع13
5 مجيد رحماني 1100577/ر
6 سيد جعفر بيكائي 2200194/ن ايران 62 - 957 ع 56
7 شعبانعلي مختارپور 2157525/ن ايران - 62-846 ع 72
8 سيد جواد عمادي 1781457/ر
9 داود رضايي كلاكي 1856427/ر
10 روح‌اله گنجي سوادكوهي 2316748/ر
11 علي سرخوش 1321619/ر
12 محمدعلي كريمي ستكي 1104934/ر

- نصراله نژاد مديركل
- شماره نامه: 1443/16
- تاريخ نامه: 31/1/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License