شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

درباره‌ نصب بخاري‌ درجا در كاميون‌هاي 19 تن و بالاتر

26 ارديبهشت 391
سه شنبه 15 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نصب بخاري درجا در كاميون‌هاي 19 تن و بالاتر.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2655/11 مورخ 29/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 4/74/3415 مورخ 21/1/91 دفتر ايمني و ترافيك در خصوص موضوع صدرالاشاره جهت اگاهي و رعايت مفاد نامه فوق الاشاره تقديم مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17677/91
- تاريخ نامه: 5/2/91

- از دفتر ايمني و ترافيك سازمان رادهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور

موضوع: نصب بخاري‌ درجا در كاميون‌هاي 19 تن و بالاتر

سلام عليكم؛

احتراماً، پيرو نامه شماره 4/74/152606 مورخ 7/12/90 در خصوص نصب بخاري درجا در كاميون‌هاي 19 تن و بالاتر به آگاهي مي‌رساند گزارش برخي از ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ها مستند به اعلام تعدادي از مراكز مكانيزه‌ي معاينه فني تحت پوشش حاكي است كه بخاري درجا در بازار كمياب شده و باعث گراني و سرگرداني و اتلاف وقت رانندگان كاميون‌ها گرديده است كه در اين مورد مراتب به شرح زير اعلام مي‌گردد.

- مصوبه شماره 208813/ت45127ن مورخ 18/9/89 نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور در خصوص الازم نصب بخاري درجا با اوليت توليد داخل براي كاميون‌هاي سنگين (مندرج در روزنامه رسمي شماره 19164 مورخ 23/9/89) در سال 1389 به تصويب رسيده و مراتب از طريق دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمن متبوع به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسر كشور ابلاغ گرديده است؛ بنا بر اين، با توجه به اين كه در مصوبه ياد شده سال 1390 به عنوان مهلت زماني جهت تجهيز كاميون‌ها به بخاري درجا اختصاص داده شده است، شماره گذاري كاميون‌هاي مذكور نيز در سال 1390 ممنوع اعلام گرديده است.

- مشكلات مطروحه مربوط به وسايل نقليه باربري وارداتي و يا توليد داخل قبل از سال 1390 بوده كه اين مورد نيز در سال 1389 به تمام تشكل‌هاي صنفي جهت ابلاغ به دارندگان وسايل نقليه باربري مشمول مصوبه ياد شده ابلاغ گرديده است و رانندگاني كه تا كنون نسبت به نصب بخاري درجا اقدام ننموده‌اند، در اين زمينه تعلل و قصور نموده‌آند، لذا با عنايت به اينكه برابر تصويب نامه مورد نظر ارايه برگ معاينه فني به وسايل نقليه باربري 19 تن و بالاتر كه فاقد بخاري درجا مي‌باشند از ابتداي سال 1391 ممنوع گرديده است، خواهشمند است دستور فرمايند ضمن تأكيد مجدد به مراكز معاينه فني تحت پوشش، از صدور برگه معاينه فني براي وسايل نقليه باربري 19 تن و بالاتر كه فاقد بخاري درجا باشند خودداري به عمل آورند.

- حسن عبدوس سرپرست دفتر ايمني و ترافيك
- شماره نامه: 4/74/3415
- تاريخ نامه: 21/1/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License