شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست مشخصات مديران، متصديان و كاركنان و افراد تحت تكفل آنان را براي تكميل پرونده‌ي بيمه‌ تكميلي، تكميل و ارسال كنيد

18 ارديبهشت 1391
دو شنبه 7 مه 2012 بوسيله ى اميد قاسمي

همكاران گرامي!

خواهشند است با كليك كردن صورتك زير، فرم پي.دي.افي مربوط به فهرست مشخصات مديران، متصديان، كاركنان و افراد تحت تكفل آنان را باز كنيد و از آن پرينت بگيرد و بعد از تكميل كردن آن با شماره‌هاي 66489140 تا 66489142 بنام «وطن‌زاده»‌ فاكس كنيد:‌


اسناد پيوسته

فرم افراد تحت پوشش بيمه‌ي تكميلي

7 مه 2012
سند : PDF
415.3 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 645072

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License