شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تفريحي است!

500 ميليون ريال وام با نرخ 15 درصد جهت نوسازي ناوگان

15 اسفند 1391
سه شنبه 5 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: 500 ميليون ريال وام با نرخ 15 درصد جهت نوسازي ناوگان

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 42112/11 مورخ 7/12/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 1/74/128832 مورخ 21/11/91 مدير محترم دفتر حمل و نقل در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند، با عنايت به هماهنگي‌هاي صورت گرفته به منظور نوسازي ناوگن در نظر است مبلغ 500 ميليون ريال وام با نرخ 15 درصد و دوره بازه پرداخت 7 ساله به متقاضيان نوساي ناوگان اعطا شود. لذا در صورت نياز به اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مراجعه نماييد. ضمناً ارزش گواهي اسقاط توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت درقالب طحر استقاط نقدي و قوانين مربوطه قابل پرداخت مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 19172/91
- تاريخ نامه:10/12/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405570

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License