شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس مصوبه كميسيون ماده يازده

5 ارديبهشت 1391
سه شنبه 24 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 2224/11 مورخ 27/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدر الاشاره در ادمه ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در سي و پنجمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 27/10/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارايه مي‌گردد. متقضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه،‌ از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17633/91
- تاريخ نامه: 3/2/91

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس مصوبه جلسه‌ي مورخ 27/10/1390 كميسيون ماده يازده -از اول ارديبهشت 91
رديفنام و نام خانوداگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 يوسفعلي باقري آذربايجان غربي 1907837 2 31/3/1391 حمل بار بدون داشتن بارنامه
2 حسن مظفر آذربايجان غربي 2254.22 2 31/3/1391 حمل بار بدون داشتن برنامه
3 انور معمور آذربايجان غربي 2191735 2 31/3/1391 حمل بار بدون داشتن برنامه
4 محمد قاسميان نجار آذربايجان غربي 1270885 2 31/3/1391 حمل بار بدون داشتن برنامه
5 حجت جوزاني آذربايجان غربي 1204946 2 31/3/1391 حمل بار بدون داشتن برنامه
6 سردار زارع فارس 2007119 1 31/2/1391 حمل بار بدون مهار مناسب
7 رضا كياني فلاورجاني اصفهان 1228124 2 31/3/1391 حمل بار ترافيكي بدون اخذ پروانه
8 حسن منصو حسن‌آبادي اصفهان 1803452 2 31/3/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
9 عبدالرضا داوري اصفهان 1803452 2 31/3/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
10 روح‌اله عباس پور فارس 1267805 1 31/2/1391 حمل محموله بدون مهار مناسب
11 الياس فرجي مركزي 1168390 1 31/2/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
12 توحيد رضالو آذربايجان غربي 2066663 2 31/3/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
13 علي نيك شريف تهران 1187684 2 31/3/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
14 سعيد شعباني مركزي 1984705 2 31/3/1391 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز

_


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License