شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مدارك گم‌ شده‌ي همكاران كردستاني

30 فروردين 1391
چهار شنبه 18 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 758/11 مورخ 19/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند به استناد نامه‌هاي شماره‌ي 52831/73 مورخ 19/11/90 و شماره 52821/73 مورخ 14/12/90 و شماره 13761/23 مورخ 6/1/90 و شماره13009/73 مورخ 20/11/90 و شماره 13672/73 مورخ 6/12/90 و شماره 14169/73 مورخ 14/12/90 و شماره 13410/73 مورخ 29/11/90 و شماره 13760/73 مورخ6/12/90 و شماره 6201/54 مورخ 20/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان، مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين گان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد:

- 1. كارت هوشمند راننده به شماره 1289964
- 2. كارت هوشمند راننده به شماره 1129543
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1659240 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 697 ع 15 ايران 51
- 4. كارت هوشمند راننده به شماره 125.128
- 5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 2166986 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 939 ع 38 ايران 19
- 6. كارت هوشمند راننده به شماره 1955176
- 7. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1947562 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 611 ع 24 ايران 51
- 8. كارت هوشمند راننده به شماره 2099935
- 9. كارت هوشمند راننده به شماره 1333061
- 10. كارت هوشمند راننده به شماره 1968645

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17603/91
- تاريخ نامه:‌ 27/1/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License