شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي انجمن و انتخاب بازرسان

24 فروردين 1391
پنج شنبه 12 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً به آگاهي مي‌رساند؛ جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه جهت انتخابات بازرسان طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 25285 مورخ 23/1/91، در روز سه‌شنبه مورخ 12/2/91 از ساعت 14 در محل تالار توسكا واقع در كمربندي آزادگان پارك توسكا، بعد از سه‌راهي دولت آباد (به سمت افسريه) نرسيده به پارك آبي تشكيل مي‌گردد. ضمن دعوت به حضور در جلسه مذكور در صورتيكه آن مديريت محترم نيز تمايل به كانديداتوري بازرسان انجمن را دارند تقاضاي خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 30/1/91 به دبيرخانه انجمن ارسال و يا به شماره تلفن 3 - 77628680 فاكس نمايند. بديهي است به تقاضاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً به استناد تبصره 2 بند ج ماده 14 اساسنامه انجمن، اعضا اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌توانند مدير مؤسسه ياصاحب امتياز يكي از شركاء شركت را به عنوان نماينده تام‌الاحتيار جهت شركت در مجمع عمومي كتباً معرفي نمايند.

دستور جلسه

- 1. استماع گزارش هيأت مديره
- 2. استماع گزاش بازرسان و خزانه‌دار در رابطه با گزارشات مالي و تراز عملكرد
- 3. تصويب ترازنامه و عملكرد
- 4. انتخاب بازرسان
- 5. تعيين روزنامه كثيرالانتشار
- 6. ساير موارد

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17591/91
- 23/1/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License