شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بخشنامه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص حداقل مزد سال 91

22 فروردين 1391
سه شنبه 10 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بخشنامه حداقل مزد سال 91

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 333/1س مورخ 16/1/91 محمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/90 وزارت تعاون، كار و رفاه احتماعي در خصوص موضوع مورد اشار در فوق جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 10180/ح الف
- تاريخ نامه:‌ 20/1/91

بخشنامه‌ حداقل مزد سال 91 (شماره 152327) مورخ 24/12/1390

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 24/12/90 شواريعالي كار در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند

دستوراالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 24/12/1390 شورايعالي كار در مورد كارگران كارمزدي دائم و موقت


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License