شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

گواهي بهداشتي به منظور جا به جايي هرگونه فرآورده‌‌هاي دامي

16 اسفند 1390
سه شنبه 6 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضع: گواهي بهداشتي به منظور جا به جايي هرگونه فرآورده‌هاي دامي.

سلام عليكم؛

اجتراماً، عطف به نامه شماره 49007/11 مورخ 9/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 39312 مورخ 29/11/90 اداره كل راه و ترابري استان تهران و ضمائم مربوطه مبني بر لزوم مطالبه گواهي بهداشتي در جا به جايي هرگونه فرآورده‌هاي دامي جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه موصوف ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 17435/90
- 9/12/90

- از اداره كل راه و ترابري استان تهران
- به اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

سلام عليكم

احتراماً، در ادامه نامه شماره 2255 مورخ 17/11/90 اداره راه و ترابري شهرستان ورامين منظم به تصوير نامه شماره 289/54 مورخ 22/10/190 بخشدار محترم قرچك و ساير ضمائم همراه در خصوص لزوم مطالبه گواهي بهداشتي در جا به جايي هرگونه دام و فرآورده‌هاي دامي توسط شركت‌هاي حمل و نقل جهت استحضار و ابلاغ به شركت‌هاي تحت پوشش و مسؤليت ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب برابر قوانين و مقررات جاري اقدام و نتايج حاصله را به منظرر پاسخگويي به متقاضي و مرجع محترم استعلام كننده به اين اداره كل اعلام فرماييد.

- معاون راهداري اردشير قرباني
- شماره نامه:‌29312
- تاريخ نامه: 29/11/1390

- از اداره راه و ترابري شهرستان ورامين
- به اداره كل راه و ترابري استان تهران

سلام عليكم

احتراماً، در ادامه نامه شماره 2489/54 مورخ 22/10/90 بخشداري محترم قرچك و ضمائم پيوستي در خصوص رياست محترم شبكه دامپزشكي در خصوص جا به جايي هرگونه دام توسط شركت‌هاي حمل و نقل حضورتان ارسال مي‌گردد. لذا خواهشمند است مراتب را از طريق سازمان حمل و نقل جاده‌اي پيگيري و نتيجه را به اين اداره اعلام فرماييد.

- سرپرست اداره راه و ترابري ورامين. عليرضا نادريان
- شماره نامه:‌2255
- تاريخ نامه:‌17/11/90

- از بخشداري قرچك
- به اداره راه وترابري شهرستان ورامين

سلام عليكم

احتراماً، در ادامه نامه شماره 2625 مورخ 23/9/90 رئيس محترم شبكه دامپزشكي شهرستان ورامين در خصوص لزوم مطلبه گواهي بهداشتي در جا به جايي هرگونه دام و فرآورده‌هاي خام دامي توسط شركت‌هاي حمل و نقل كالا ارسال مي‌گردد. دستور فرماييد موضوع به كليه شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ گردد.

- حبيب‌الله ابراهيمي بخشدار قرچك
- شماره نامه:‌2489/54
- تاريخ نامه:‌22/10/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License