شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مدارك گم شده‌ي همكاران در استان سيستان و بلوچستان

15 اسفند 1390
دو شنبه 5 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 49527/11 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: براساس نامه‌هاي شماره 310555/61 مورخ 11/10/90، و شماره 30949/61 مورخ 7/10/90، و 31568/61 مورخ 11/10/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سيستان و بلوچستان، مدارك مشروحه‌ي ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- كارت هوشمند راننده به شماره 1911351
- كارت هوشمند راننده به شماره 1173356
- كارت هوشمند راننده به شماره 1332920

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:17449/90
- تاريخ نامه:‌13/12/90