شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارايه خدمات به اين كاميون مانعي ندارد

15 اسفند 1390
دو شنبه 5 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارايه خدمات.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 49506/11 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: براساس نامه‌هاي شماره 20805/67 مورخ 15/11/90، و شماره 2787/67 مورخ 12/2/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان، ارايه خدمات به كاميون به شماره انتظامي 314 ع 31 ايران 87 و كارت هوشمند به شماره 423098 بلامانع مي‌باشد. است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:17449/90
- تاريخ نامه:‌13/12/90