شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

گم شدن كارت هوشمند همكاران در استان زنجان

15 اسفند 1390
دو شنبه 5 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي كارت هوشمند.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 49493/11 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: براساس نامه شماره 18289/67 مورخ 26/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان كارت هوشمند شماره 2233155 مفقود شده و يا به سرقت رفته است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17448/90
- تاريخ نامه:‌13/12/90