شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

از شوراي اصناف كشور به اصناف كشور

14 اسفند 1390
يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 34982/9143/10/ن مورخ 8/12/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، در ادامه نامه شماره 5801/10/7 مورخ 1/12/90 شوراي اصناف كشور جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 05/10/ح/الف
- تاريخ نامه:‌11/12/90

از شوراي اصناف كشور به مجامع امور صنفي سراسر كشور

سلام عليكم؛

احتراماً، به استناد نامه شماره 82/2/1/30/14 مورخ 8/11/1390 پليس نظارت بر اماكن عمومي ناجا برابر ضوابط انتظامي عمومي صنوف (بند 2/3 ضوابط بعد از افتتاح) ابلاغي به واحدهاي صنفي، استفاده از كراوات توسط متصدي و كاركنان صنفي ممنوع مي‌باشد.

لذا مراتب جهت اطلاع رساني و هرگونه اقدام لازم در چهت رعايت موصوع فوق الذكر به حضور ارسال مي‌گردد. شايان ذكر است در صورت عدم اجراي ضوابط و قوانين با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.

- قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور
- شماره نامه‌: 5801/10/7
- تاريخ نامه: 1/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License