شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مدارك گم‌ شده‌ي همكاران در استان كردستان

10 اسفند 1390
چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محرم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه‌ شماره 47793/11 مورخ 25/11/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه‌‌هاي شماره‌ 12154/73 مورخ 1/11/1390 و شماره 12666/73 مورخ 11/1/90 و شماره 12932/73مورخ 8/1190 و شماره 12484/73 مورخ 9/11/90 و شماره 12520/73 مورخ 10/11/90 و شماره 12582/73 مورخ 11/11/90 و شماره 12592/73 مورخ 11/11/90 و 12676/73 مورخ 14/11/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كردستان مدارك مشروحه‌ي ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا متقشي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- 1. كارت هوشمند راننده ب شماره 2218449
- 2. كارت هوشمند راننده به شماره 1950788
- 3. كارت هوشمند راننده به شماره 4164752 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 132 ع 17 ايران 51
- 4. كارت هوشمند راننده به شماره 21160380 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 475 ع 38 ايران 51
- 5. كارت هوشمند راننده به شماره 1281088
- 6. كارت هوشمند ناوگان 4264332 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 857 ع 41 ايران 51
- 7. كارت هوشمند ناوگان 219775 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 315 ع 36 ايران 5
- 8. كارت هوشمند راننده 1249955
- 9. كارت هوشمند راننده 2124664

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17383ژ90
- تاريخ نامه:‌2/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License