شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مدارك كم شده‌ي همكاران در استان كرمان

10 اسفند 1390
چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 47784/11 مورخ 25/11/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه شماره 15026/45 مورخ 14/10/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان، مدارك رانندگان با مشخصات ليستي كه در ادامه ارايه شده، مفقود يا سرقت گرديده است. لذا متقضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان يروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 17384/90
- تاريخ نامه:‌2/12/90

فهرست رانندگاني كه مداركشان گم يا سرقت شده
رديفنام و نام خانوادگيكارت هوشمند راننده (ر) يا ناوگان (ن)توضيح
1 حسين منصوري 2290571 (ن) متعلق به كاميون اسكانيا به شماره انتظامي 221 ع 36 ايران 46
2 رضا اميري 1843473(ن) متعلق به كاميون بنز 911 به شماره انتظامي 581 ع26 ايران 45
3 مسلم اسحاقي 4168205(ن) متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 661 ع 12 ايران 45
4 زهره پور محمدي 4258147 (ن) متعلق به كاميون ولوو به شماره انتظامي 921 ع 17 ايران 33 5 حجت لري جعفرآبادي 2442137(ر) و 2213487 (ن) كاميون به شماره انتظامي 836 ع 67 ايران 45
6 امين برآوردي 1214335(ر) و 2063851(ن) بخش باري و كاميون دانگ فنگ به شماره انتطامي 29 ع 56 ايران 45
7 حسن آكار 1118194(ر) و 4242713(ن) كارت هوشمند بخش باري و كاميون اينترناش به شماره انتظامي 518 ع 69 ايران 45
9 محمد رحمتي 2213487(ن) متعلق به كاميون هيونداي به شماره انتظامي 836 ع 67 ايران 45
10 علي پور شيخعلي 2287167(ن) متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 322 ع 51 ايران 45
11 علي جمالي زاده 2022291(ر) بخش باري
12 محمد حسين ملايي باغيني 1162.73(ر) بخش باري
13 حسين احمدي ابراهيمي‌زاده 3110130(ر) بخش باري
14 علام عبارس باسفرجاني 3110130 بخش باري
15 يحيي زنگي آبادي 1892413(ن) متعلق به سمند كرايه به شماره انتظامي 837 ع 19 ايران 45

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License