شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مققودي مدارك همكاران در استان يزد

8 اسفند 1390
دو شنبه 27 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 48092/11 مورخ 2/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه‌هاي شماره 21654/93 مورخ 6/11/90، و شماره 20904/93 مورخ 5/11/90 و شماره 20206/93 مورخ 22/10/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان يزد مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.
- 1. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4161687
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 422041 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 544 ع 14 ايران 54
- 3. كارت هوشمند راننده 31757
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1848622 متعلق به كاميون به شماره انتظامي 218 ع 11 ايران

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:17404/90
- تاريخ نامه:‌4/12/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License