شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك همكاران در كرمان

8 اسفند1390
دو شنبه 27 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 48709/11 مورخ 2/12/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند: بر اساس نامه شماره 16325/45 مورخ 8/11/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان در ادامه ليست مشخصات رانندگاني كه مدارك آن‌ها مفقود و يا سرقت گرديده ارايه مي‌گردد. مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17407/90
- تاريخ نامه:‌4/12/90

فهرست مشخصات مدارك مفقودي
نام و نام خانوادگيكارت هوشند راننده (ر)/ناوگان (ن)توضيحات
محمد رضا سلطاني 1405824 متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 127 ع 13 ايران 48
علي اكبر بهرام نژاد 1419081 متعلق به كاميون هوو به شماره انتظامي 564 ع 13 ايران 86
رضا بازمانده 4197861 متعلق به كاميون اينترناش به شماره انتطامي 29759 سنندج
مريم محمد علي‌نژاد 4197410 متعلق به كاميون اينترناش به شماره انتظامي 213 ع 15 ايران 52
محمود ارجمند كيا 1913835 متعلق به اتوبوس ولوو به شماره انتظامي 2213 ع 15 ايران 45
ناصر صفوي 4242601(ن) و 13172724 (ر) متعلقبه كاميون بادسان به شماره انتظامي 586 ق 11 يزد
علي صادقي كيا 2162505(ر) و 2156752(ن) بخش باري و كاميون آيفا به شماره انتظامي 711 ع 53 ايران 45
علي دهقاني قناتستاني 1883856(ر) و 1879923(ن) كارت هوشمند بخش باري و كاميون بنز 608 به شماره انتظامي 187 ع 29 ايران 45
علي ثبوتي فر 1972627(ر) بخش باري
سيد عطاءاله خاني گوهري 1124119(ر) بخش باري
غلامرضا پورخسرواني 1206636(ر) بخش باري
ياسر اسدالهي نژاد 22299585(ر) بخش باري
سيد جواد رضواني نژاد 2006656(ر) بخش باري
ماشااله كوارويي 3136824(ر) بخش باري

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License