شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

هنگام صدور بارنامه از كارت هوشمند راننده و ناوگان بايد استفاده شود

11 آبان 1388
دو شنبه 2 نوامبر 2009 بوسيله ى اميد قاسمي

در جريان صدور بارنامه استفاده‌ي جداگانه از كارت هوشمند راننده و ناوگان به صورت جداگانه تخلف است و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.

جناب آقاي احمدي‌زاده رياست محترم انجمن در نامه‌اي خطاب به اعضاء با استناد به مستندات قانوني در اين زمينه از اعضاء دعوت كرده است به اين نكته توجه فرمايند. متن نامه وي:

موضوع: استفاده از یک کارت هوشمند برای صدور بارنامه

باسلام:

احتراماً:عطف به نامه شماره 26918/11 مورخ 21/07/88 اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران درخصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهی می رساند؛

طبق اعلام دفترمحترم فن‌آوری واطلاعات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای، متأسفانه بعضاً مشاهده گردیده تعدادی ازمؤسسات وشرکتهای حمل ونقل درهنگام صدور هر بارنامه تنها ازیک کارت هوشمندراننده و ناوگان استفاده می نمایندکه نهایتاً منجربه صدور چندین بارنامه ازیک کارت هوشمندگردیده و سبب مخدوش شدن عملکرد راننده وناوگان مربوطه می گردد، که این امرتخلف محسوب واز طریق مراجع ذیصلاح برابر ضوابط با متخلف برخورد قانونی بعمل خواهدآمد.

لذا باامعان نظربه مراتب فوق تأکیدمی گردد درهنگام صدور بارنامه از کارت هوشمند راننده و ناوگان مختص به خوداستفاده گردد.

- حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره

رو نوشت: اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 645072

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License