شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك همكاران در سيستان و بلوچستان

26 بهمن 1390
چهار شنبه 15 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 4578/11 مورخ 11/11/90 اداره كل محتر حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند به استناد نامه‌هاي شماره 30243/61 مورخ 3/10/90 و شماره‌ي 31745/61 مورخ 13/10/90 و شماره 22232/61 مورخ 17/10/90 و شماره 31601/61 مورخ 12/10/90 و شماره 31194/61 مورخ 10/10/90 و شماره 30666/61 مورخ 6/10/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سيستن و بلوچستان، مدارك مشروحه ذيل مفقود يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه‌ي هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد:
- 1. كارت هوشمند ناوگان به شماره 181535 متعلق به كاميون به شماره انتظمي 939 ع 17 ايران 85
- 2. كارت هوشمند ناوگان به شماره 1981915 متعلق به كاميون به شماره انتظمي 339 ع 89 ايران 12
- 3. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4180019 متعلق به كاميون به شماره انتظمي 637 ع 28 ايران 22
- 4. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4169804 متعلق به كاميون به شماره انتظمي 618 ع 28 ايران 22
- 5. كارت هوشمند ناوگان به شماره 4161842 متعلق به كاميون به شماره انتظمي 678 ع 11 ايران 85
- 6. كارت هوشمند راننده به شماره 1838647
- 7. كارت هوشمند راننده به شماره 2310252

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17303/90
- تاريخ نامه:‌17/11/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License