شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام نصب ورژن 90،11،1،1برنامه سبا

16 بهمن 1390
يكشنبه 5 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مدیرمحترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: الزام نصب ورژن 90،11،1،1برنامه سبا ( اعتبارسنجی کدملی ویاکدشناسائی)

سلامٌ عليكم:

احتراماً پیرومکاتبات قبلی مبنی برالزام ثبت کدملی ویاکدشناسائی فرستنده وگیرنده کالا درهنگام صدوربارنامه ، ورژن 90،11،1،1 برنامه سبا آماده نصب وبهره برداری می باشد، لذا خواهشمنداست باتوجه به اهمیت موضوع دراسرع وقت بامراجعه به دفترمرکزی انجمن ویانمایندگی آن مستقردرپایانه بارتهران ویاهمچنین ازطریق سایت های www.fgtc.ir (کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کالای کشور)-www.eatctehran.com(انجمن صنفی مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل کالای برون شهری تهران وحومه) اقدام به تهیه ونصب ورژن موصوف رانموده ، درغیراینصورت مشکلات ناشی ازعدم نصب ورژن مذکوربرعهده آن مؤسسه /شرکت حمل ونقل خواهدبود.

شایان ذکراست همانگونه که مکرراً اعلام شده ،به منظور به روزرسانی اطلاعات مربوط به رانندگان وناوگان حمل ونقل جاده ای دربرنامه سبا ، آن مؤسسه /شرکت می تواند ازطریق دفاترمرکزی ، نمایندگی انجمن ویاسایت های صدرالاشاره نسبت به روزرسانی برنامه خوداقدام نماید .

- حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره
- شماره نامه: 17297/90
- تاريخ نامه: 15/11/90

رونوشت:
- نمایندگی محترم انجمن مستقردرپایانه بارتهران جهت آگاهی ودستوراقدام لازم.
- واحدمحترم سایت انجمن جهت آگاهی واقدام لازم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License