شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بارنامه‌های باطله را اطلاع دهيد!

دو شنبه 2 نوامبر 2009 بوسيله ى اميد قاسمي

آقاي حسين احمدي‌زاده با ارسال نامه‌ا‌ي به تمام مؤسسات و شركت‌هاي عضو انجمن از آنان خواست تا بارنامه‌هاي باطله‌ي شش ماه اول سال 88 را به انجمن اعلام كنند.

همكاراني كه امكان استفاه از اينترنت را در بنگاه تحت مديريت خود فراهم آورده باشند مي‌توانند با استفاده از سخنگاهي كه در پائين همين نامه توصيف شده است تعداد بارنامه‌ها را اعلام نمايند.

متن نامه:‌

- موضوع: بارنامه‌های باطله

باسلام

احتراماً: عطف به نامه شماره 25845/11 مورخ 14/07/88اداره کل محترم حمل ونقل وپایانه های استان تهران درخصوص موضوع مورداشاره ، خواهشمنداست تعدادبارنامه های باطله رادرشش ماهه اول سال88 به این انجمن اعلام فرمائید.

-حسین احمدی زاده
- رئیس هیئت مدیره


:توصيف

لطفاً در چارگوش تعيين شدهً ضمن معرفي شركت خود تعداد بارنامه‌هاي باطل شده در شش ماه اول سال 88 را بنويسيد.

پس از تأييد پيامي به ايميل شما ارسال مي‌شود. فقط پس از تأييد آن پيام است كه ايميل شما در قسمت مربوط منتشر مي‌شود و مسؤلان دبيرخانه از آن آگاه خواهند شد.

كلمه شناسايى
: پيوند هايپرتكست