شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بند الف آئين‌نامه اجرايي ماده 28 قانون اشتغال

28 دي 1390
چهار شنبه 18 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: بند الف آئين‌نامه اجرايي ماده 28 قانون اشتغال.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 878/297/20ص مورخ 19/10/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي در ادامه نامه شماره 36504/90/117 مورخ 6/10/90 سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص بند الف آئين‌نامه ااجرايي ماده 28 قانون اشتغال يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده است جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 9902/ح/الف
- تاريخ نامه: 20/10/90

- از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
- به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

با سلام و احترام

همانطور كه مستحضريد بر اساس بند الف ماده 28 قانون نظام صنفي، اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه قيد گرديده موجب تعطيلي موقت از يك هفته تا شش ماه خواهد شد. لذا با عنايت به مكاتبات عديده‌ي اتحاديه‌ي صنفي مبني بر افزايش تداخل در برخي رسته‌ها كه گاهي مننجر به صدور اخطاريه گرديده و نظر به لزوم ساماندهي و پيشگيري از مشكلات صنفي ارايه خدمات مطلوب و شايسته به شهروندان، مقتضي است دستور فرماييد هيأت مديره محترم اتحاديه‌ها نسبت ه اطلاع رساني و ابلاغ رعايت دقيق مفاد قانون نظام صنفي، به ويژه موضوع مورد اشاره اقدام نموده و در اجراي آن اهتمام و گزارش مربوطه به صورت سه‌ ماهه توسط آن مجمع به دبيرخانه كميسيون ارسال گردد.

- يدالله صادقي رئيس سازمان
- شماره نامه: 36504/90/17
- تاريخ نامه:‌ 6/10/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License