شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

انسداد محور هراز

21 دي 1390
چهار شنبه 11 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: انسداد محور هراز

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 41951/11 مورخ 13/10/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پاپانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 4/71/127834 مورخ 11/10/90 مدير مركز مديريت راه‌ةاي كشور در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17159/90
- تاريخ نامه:‌20/10/90

- از مركز مديريت راه‌هاي كشور
- به اداره كل محترم راه و ترابري استان مازندران

موضوع:‌ انسداد محور هراز

با سلام و احترام؛

با زگشت به نامه شماره 34669 به تاريخ 30/9/90 در خصوص انجام عمليات نصب جت فن‌هاي تونل تكاور محور هراز توسط شركت محترم الكتريكوم، به استحضار مي‌رساند با توجه به برنامه ريزي و رعايت فاصله زماني مناسب در اعلام به موقع اجراي عمليات كارگاهي مذكور و تشكر و قدرداني، بدينوسيله با بررسي‌هاي صورت گرفته،‌ موافقت اين مركز با انجام عمليات صدرالاشاره با حفظ ملاحظات ايمني كارگاهي بر اساس زماندي به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- 1. حهت ششابلون سوراخ‌ها و سوراخ‌كاري‌ از روز يكشبنه 18/10/90 لغايت روز سه‌شبنه 20/10/90 به مدت سه روز بين ساعت 9 الي 16
- 2. جهت بولت گذاري روزهاي دوشنبه و سه شنبه به تاريخ‌هاي 26و 27/10/90 به مدت 2 روز بين ساعت 9 الي 16
- 3. حهت نصب جت فن روزهاي يكشنبه و دوشنبه به تاريخ‌هاي 9 و 10/11/90 به مدت 2 روز بين ساعت 9 الي 16

خواهشمند است با توجه به انسداد محور در ساعت اجراي عمليات و هدايت ترافيك عبوري به ساير مسيرها به عنوان راه جايگزين دستور فرماييد ضن استقرار و گشت زني منظم گشست راه در محدوده‌ كارگاه (با خودروهاي مجهز به جي.پي.اس) نسبت به كنترل علائم ايمني كارگاهي و عملكرد آن‌ها خصوصاً در صورت وجود تابلوي پيام متغيير در مسير مورد نظر با درج پيام/نماد «كارگاه جاده‌آي كيلومتر . . . » و كنترل مؤثر ترافيك توسط عوامل محترم پليس راه اقدام مقتضي صورت پذيرد. ضمناً به منظور آگاهي بيشتر استفاده كنندگان از راه نصب پلاكارد و علائم پيش‌آگاهي در ابتداي ورودي به نحور و فواصل محتلف بر اساس طرح پيشنهادي اداره كل ايمني راه‌ها و حريم، رانندگان عبوري از اين مسير را قبل از رسيدن به محل كارگاه جاده‌آي از تغييرات ايجاد شده در روند ترافيك آگاه فرمايند. ضمناً‌ بر اساس نامه شماره 4/74/121889 به تاريخ 29/9/90 دفتر محترم ايمني و ترافيك، نسبت به هماهنگي‌هاي لازم به منظور اعلام مراتب به محري محترم طرح تعريض محور هراز و پيمانكاران مربوطه اقدام لازم صورت پذيرد. درج موضوع در سامانه گوياي 141 استان و همچنين تهيه و ارسال خبر در سانه‌هاي استاني موجب مزيد امتنان خواهد بود. اين مرزك نيز ثبت مجوز مربوطه و ارايه اطلاعات كارگاه جاده‌اي مذكور در محيط وب سايت www.iran141.ir را فراهم خواهد آورد.

- عباس محمودآبادي. مدير مركز مديريت راه‌هاي كشور
- تاريخ نامه:‌11/10/1390
- شماره نامه:‌4/71/127834