شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نشست بيست و هفتم كميسيون ماده يازده

30 آذر 1390
چهار شنبه 21 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 38588/11 مورخ 22/9/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 5/71/116344 مورخ 6/9/90 در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه ليست رانندگان محروم ار دريافت خدمات كه در جلسه كميسيون ماده 11 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. لذا مقتضي است از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده ررئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16992/90
- تاريخ نامه:‌26/9/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات از ترايخ اول دي ماه 1390 براساس تصميم جلسه بيست و هفتم كميسيون ماده 11 مورخ 26/7/1390
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 محمد جواد كارگر يزد 1331489 2 1/12/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
2 حسين غريبي تركسويه فارس 2137191 3 1/1/1391 واگذاري برگ فعاليت به غير
3 سعدي رحيمي جيحوني كهكيلويه و بوير احمد 432760 1 1/111390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
4 علي رضا بيگي سيستان و بلوچستان 1342021 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
5 منصور ناروئي سيستان و بلوچستان 1216558 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
6 فردين حقوقي سي‌سخت كهكيلويه و بويراحمد 2427772 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
7 عبدل‌الرسول نسيمي كهكيلويه و بويراحمد 1936009 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
8 غلامرضا نامداري كهكيلويه و بويراحمد 12266054 2 1/12/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
9 ابوالفضل رحمانيان كوشككي فارس 1873309 2 1/12/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
10 مهدي نظري كرمانشاه 1335810 1 1/11/1390 عدم رعايت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي سازمان
11 سيداله مرادي موسوي اصفهان 1782873 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
12 اسماعيل صالحي قلعه سرخي اصفهان 22194447 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License